Pozvánka na Valnou hromadu 15.10.2020

Důležité upozornění, schůze valné hromady musí být z důvodu nařízení Vlády ČR zrušena!!!

Tělocvičná jednota Sokol Prosek

Vás zve

na VALNOU HROMADU,

která se bude konat ve čtvrtek 15. října 2020 od 18:30 hodin v sokolovně na Proseku

Pořad jednání:

1. Zahájení a volba komisí
2. Doplňující volba člena výboru
3. Zpráva starostky
4. Zpráva hospodářky
5. Zpráva kontrolní komise
6. Zprávy z oddílů
7. Rozprava a volné návrhy
8. Usnesení valné hromady

V Praze 14.9.2020