Zahájení cvičení oddílů všestrannosti uvnitř sokolovny

Vážení členové, milí rodiče, milé děti,
v souvislosti s postupným rozvolňováním protiepidemiologických opatření pro Vás opět otevíráme cvičení všestrannosti uvnitř sokolovny. Cvičení může probíhat bez roušek, ale s podmínkou odevzdání písemného prohlášení rodiče, že bylo dítě testováno na virové onemocnění COVID-19 a nemá žádné příznaky infekčního onemocnění. V případě cvičení Rodičů a dětí, kde dítě nechodí do školky nebo do jiného kolektivu, stačí antigenní test dospělého doprovodu. Formulář čestného prohlášení přikládáme v příloze. Vyplňte prosím a odevzdejte před každou cvičební hodinou. Dle nařízení vlády musí být formuláře čestného prohlášení uchovávány po dobu 30 dní pro případnou kontrolu ze strany hygienické stanice.
Oddílové příspěvky na toto pololetí vybírat nebudeme, ovšem je třeba uhradit roční členskou známku ČOS za rok 2021 ve výši 200,- Kč (děti do 18 let, senioři) a 500,- Kč (dospělí od 18-65 let), která zahrnuje pojištění, bez kterého nelze zahájit cvičení. Známka platí i do druhého pololetí 2021. Roční členskou známku uhraďte prosím zvlášť za každého člena na náš bankovní účet č.ú. 241618389/0800, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo člena a do zprávy pro příjemce nezapomeňte napsat, že se jedná o roční členskou známku ČOS a jméno a příjmení člena. Potvrzení z Vaší banky o úhradě ukažte prosím cvičiteli před první cvičební hodinou. Věříme, že tyto administrativní záležitosti Vás neodradí od skupinového cvičení, a že společně vytvoříme bezpečné místo, kde se děti nebudou bát setkávat a mohou během cvičení plně rozvíjet i své sociální dovednosti.
Těšíme se na Vás
Cvičitelé T.J. Sokol Prosek

Rozvrh cvičebních hodin:
Po – 17:00 – 18:00h – Gymnastika mladší žákyně
Po – 18:00 – 19:00h – Gymnastika starší žákyně
Út – 18:00 – 19:30h – Gymnastika žáci
St – 09:30 – 10:30h – Rodiče a děti dopolední
St – 15:45 – 16:45h – Rodiče a děti odpolední
St – 17:00 – 18:00h – Předškolní děti
St – 18:00 – 19:00h – Mladší žactvo
St – 19:00 – 20:00h – Starší žactvo
Čt – 18:00 – 19:00h – Gymnastika žactvo smíšené
Čt – 19:00 – 20:00h – Dorost

Aktualizovaný formulář čestného prohlášení