Zápisy do oddílů T.J. Sokol Prosek pro 1. pol. 2022

Vážení členové T.J. Sokol Prosek,

s přechodem na povinné vedení elektronické evidence, které od roku 2022 platí pro všechny sokolské tělocvičné jednoty, budou od 1.1. 2022 probíhat zápisy do oddílů na 1. pololetí 2022 prostřednictvím elektronického webového formuláře. Tento zápis platí pouze pro stálé členy! Noví zájemci budou osloveni později dle volné kapacity jednotlivých oddílů a budou muset zároveň odevzdat vytištěnou a podepsanou listinnou přihlášku včetně rodného čísla a souhlasu se zpracováním osobních údajů v souladu s platnou legislativou.

Vyplňte prosím následující elektronický formulář (odkaz na webové adrese: https://www.sokolprosek.cz/zapisy-1-pol-2022/). Pole uvedená hvězdičkou jsou povinná. Pečlivě zvažte všechny změny oproti stávající registraci a vyplňte aktuální email, na který Vám přijde potvrzení o zápisu a údaje nezbytné k provedení platby. 

Platbu členských a oddílových příspěvků uhraďte prosím nejpozději do 31.1. 2022 na bankovní účet Tělocvičné jednoty Sokol Prosek číslo: 241618389/0800, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo člena a do zprávy pro příjemce napište, že se jedná o členské a oddílové příspěvky, jméno člena a oddíl, do kterého jste se přihlásili.

Příspěvky můžete uhradit též v hotovosti naší matrikářce, a to pouze ve středu 5.1.2022 od 16 – 20h ve velkém sále T.J. Sokol Prosek. Dodržujte prosím platná protiepidemiologická opatření včetně respirátorů, rozestupů a desinfekce. Máte-li v rodině osobu blízkou s pozitivním nálezem na Covid-19 či v karanténě, do areálu sokolovny prosím z předběžné opatrnosti nechoďte, a to i tehdy jste-li očkovaní.

Upozorňujeme, že cvičitelé již nemohou vybírat žádné platby v hotovosti během cvičebních hodin, pozdější platby budou možné pouze na bankovní účet. Cvičení oddílů T.J. Sokol Prosek v 1. pololetí 2022 začne v týdnu od 10.1.2022. Bez uhrazených příspěvků nesmí člen cvičit ani vstupovat do tělocvičny. 

V případě dotazů nás kontaktujte na email sokolprosek@seznam.cz.

Děkujeme za pochopení

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Prosek