Zápisy do oddílů T.J. Sokol Prosek pro 1. pol. 2022

Vážení členové T.J. Sokol Prosek,

od 1.1.2022 budou probíhat zápisy do oddílů na 1. pol. 2022 prostřednictvím elektronického webového formuláře. Tento zápis platí pouze pro stálé členy. Noví zájemci budou osloveni později dle volné kapacity jednotlivých oddílů a budou muset zároveň odevzdat vytištěnou a podepsanou listinnou přihlášku včetně rodného čísla a souhlasu se zpracováním osobních údajů v souladu s platnou legislativou.

Vyplňte prosím níže uvedený elektronický formulář. Pole uvedená hvězdičkou jsou povinná. Pečlivě zvažte všechny změny oproti stávající registraci a vyplňte aktuální email, na který Vám přijde potvrzení o zápisu a údaje nezbytné k provedení platby na bankovní účet Tělocvičné jednoty Sokol Prosek.

Oddílové příspěvky všestrannost a rekreační sporty: 800 Kč/pololetí (děti do 18 let a senioři nad 65 let), 900 Kč/pololetí (dospělí od 18-65 let), Sportovní gymnastika: 1200 Kč/pololetí 1x týdně, 2400 Kč/pololetí 2x týdně, Posilovna pro dospělé: 350 Kč/měsíc. Oddílové příspěvky se platí za každý oddíl zvlášť.

Oddílový příspěvek:

Pro správnou výši oddílového příspěvku musíte nejprve zvolit věkovou kategorii a poté vybrat oddíl, do kterého se hlásíte. Děti trenérů, cvičitelů a činovníků jednoty jsou zproštěny platby oddílových příspěvků, platí pouze příslušnou členskou známku. Uveďte do poznámky.

Celková cena:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely vedení evidence členské základny České obce sokolské (ČOS).

Platbu členských a oddílových příspěvků uhraďte prosím nejpozději do 31.1. 2022 na bankovní účet Tělocvičné jednoty Sokol Prosek číslo: 241618389/0800, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo člena a do zprávy pro příjemce napište, že se jedná o členské a oddílové příspěvky, jméno člena a oddíl, do kterého jste se přihlásili.

Děkujeme

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Prosek

Vynulovat a znovu vyplnit další zápisový lístek…