Zápisy do oddílů T.J. Sokol Prosek pro 2. pol. 2022

Vyplňte prosím níže uvedený elektronický formulář. Pole uvedená hvězdičkou jsou povinná.

Zaškrtněte pouze v případě, že se jedná o registraci nového člena T.J. Sokol Prosek
Oddílové příspěvky všestrannost a rekreační sporty: 800 Kč/pololetí (děti do 18 let a senioři nad 65 let), 900 Kč/pololetí (dospělí od 18-65 let), Sportovní gymnastika: 1200 Kč/pololetí 1x týdně, 2400 Kč/pololetí 2x týdně, Posilovna pro dospělé: 350 Kč/měsíc. Oddílové příspěvky se platí za každý oddíl zvlášť.

Oddílový příspěvek:

Pro správnou výši oddílového příspěvku musíte nejprve zvolit věkovou kategorii a poté vybrat oddíl, do kterého se hlásíte. Děti trenérů, cvičitelů a činovníků jednoty jsou zproštěny platby oddílových příspěvků, platí pouze příslušnou členskou známku. Uveďte do poznámky.

Celková cena:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely vedení evidence členské základny České obce sokolské (ČOS).

Platbu členských a oddílových příspěvků uhraďte prosím do 14. dnů na bankovní účet Tělocvičné jednoty Sokol Prosek číslo: 241618389/0800, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo člena a do zprávy pro příjemce napište, že se jedná o členské a oddílové příspěvky, jméno člena a oddíl, do kterého jste se přihlásili.

Děkujeme

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Prosek

Vynulovat a znovu vyplnit další zápisový lístek…