Členské a oddílové příspěvky pro 2. pol. 2021


Roční členská známka – hradí se 1x za kalendářní rok
Děti (od 2 let) do 18 let a senioři nad 65 let 200 Kč
Dospělí od 18 – 65 let 500 Kč

Oddílové příspěvky na půl roku

Cvičení pro rodiče a děti, předškoláky, mladší a starší žactvo, dorost, gymnastika

Pololetí 1x týdně 600 Kč
Pololetí 2x týdně 1200 Kč
Pololetí 3x týdně 1800 Kč

$$ Sleva pro 2. sourozence  – 50 Kč, sleva pro 3. sourozence  – 100 Kč platí pouze v rámci oddílu rodiče a děti (RD)

Děti trenérů, cvičitelů a činovníků jednoty jsou zproštěny platby oddílových příspěvků, platí pouze příslušnou členskou známku.


Cvičení pro dospělé od 18 let

 

Pololetí 1x týdně 700 Kč
Pololetí 2x týdně 800 Kč
Pololetí 3x týdně 900 Kč

$$ Sleva pro seniory nad 65 let  – 100 Kč z celkové ceny 

Členové jednoty, kteří nejsou členy žádného oddílu (tzn. přispívající) platí pouze příslušnou členskou známku.


Posilovna pro dospělé od 18 let

350 Kč/měsíc