Členské a oddílové příspěvky pro rok 2024


Roční členská známka – hradí se 1x za kalendářní rok, povinná pro všechny členy
Děti (od 2 let) do 18 let a senioři nad 65 let 300 Kč/rok 2024
Dospělí od 18 – 65 let 600 Kč/rok 2024

Oddílové příspěvky 

Cvičení oddílů všestrannosti a rekreačních sportů (rodiče a děti, předškoláci, mladší a starší žactvo, dorost, ženy, muži, volejbal, stolní tenis, trialog dance, lyžařský oddíl apod.)

Děti (od 2 let) do 18 let a senioři nad 65 let 1200 Kč/pololetí za 1 oddíl
Dospělí od 18 – 65 let 1300 Kč/pololetí za 1 oddíl

Sportovní gymnastika pro děti od 6-18 let

1500 Kč/pololetí 1x týdně

3000 Kč/pololetí 2x a více týdně


Posilovna pro dospělé od 18 let

450 Kč/měsíc, lze platit pololetně 2700 Kč/pololetí


Číslo bankovního účtu pro platbu členských a oddílových příspěvků: 241618389/0800

Variabilní symbol pro platbu na příslušné pololetí bude zapsaným členům zaslán na email prostřednictvím systému EOS. Vyčkejte prosím na svůj osobní kód, aby se mohla platba správně spárovat se členem v systému EOS. Bez variabilního symbolu na příslušné pololetí žádnou platbu prosím nezasílejte. Děkujeme za pochopení.

 

Schváleno Výborem T.J. Sokol Prosek dne 20. 12. 2023