Členské a oddílové příspěvky pro rok 2022


Roční členská známka – hradí se 1x za kalendářní rok, povinná pro všechny členy
Děti (od 2 let) do 18 let a senioři nad 65 let 200 Kč/rok 2022
Dospělí od 18 – 65 let 500 Kč/rok 2022

Oddílové příspěvky 

Cvičení oddílů všestrannosti a rekreačních sportů (rodiče a děti, předškoláci, mladší a starší žactvo, dorost, ženy, muži, volejbal, stolní tenis, košíková apod.)

Děti (od 2 let) do 18 let a senioři nad 65 let 800 Kč/pololetí za 1 oddíl
Dospělí od 18 – 65 let 900 Kč/pololetí za 1 oddíl

Sportovní gymnastika pro děti od 6-18 let

1200 Kč/pololetí 1x týdně

2400 Kč/pololetí 2x týdně


Posilovna pro dospělé od 18 let

350 Kč/měsíc, lze platit měsíčně, čtvrtletně, či pololetně 


$$ Ve výjimečných případech je možno poskytnout sourozeneckou slevu. Žádejte prosím předem písemně na email sokolprosek@seznam.cz.

Děti trenérů, cvičitelů a činovníků jednoty jsou zproštěny platby oddílových příspěvků, platí pouze příslušnou členskou známku.


Číslo bankovního účtu pro platbu členských a oddílových příspěvků: 241618389/0800

Variabilní symbol je rodné číslo člena. Do zprávy pro příjemce uveďte též jméno člena a oddíl.