Členské a oddílové příspěvky pro rok 2023


Roční členská známka – hradí se 1x za kalendářní rok, povinná pro všechny členy
Děti (od 2 let) do 18 let a senioři nad 65 let 300 Kč/rok 2023
Dospělí od 18 – 65 let 600 Kč/rok 2023

Oddílové příspěvky 

Cvičení oddílů všestrannosti a rekreačních sportů (rodiče a děti, předškoláci, mladší a starší žactvo, dorost, ženy, muži, volejbal, stolní tenis, trialog dance, lyžařský oddíl apod.)

Děti (od 2 let) do 18 let a senioři nad 65 let 900 Kč/pololetí za 1 oddíl
Dospělí od 18 – 65 let 1000 Kč/pololetí za 1 oddíl

Sportovní gymnastika pro děti od 6-18 let

1200 Kč/pololetí 1x týdně

2400 Kč/pololetí 2x a více týdně


Posilovna pro dospělé od 18 let

350 Kč/měsíc, lze platit čtvrtletně, či pololetně 


$$ V případě 2 a více  sourozenců do 18 let registrovaných v T.J. Sokol Prosek, je možno poskytnout sourozeneckou slevu. Sourozenecká sleva je pro rok 2023 stanovena  na  200,- Kč za každé dítě/oddíl. 

Děti trenérů, cvičitelů a činovníků jednoty jsou zproštěny platby oddílových příspěvků, platí pouze příslušnou členskou známku.


Číslo bankovního účtu pro platbu členských a oddílových příspěvků: 241618389/0800

Variabilní symbol je rodné číslo člena. Do zprávy pro příjemce uveďte též jméno člena a oddíl.