Naučná stezka z historie a současnosti Sokola

Ve kterém roce byl založen Sokol?

A) 1762

B) 1862

C) 1962

Správná odpověď: B) 1862


Jak se jmenovali dva hlavní zakladatelé Sokola?

A) Bratři Ebenové

B) Václav Vrbata a Bohumil Hanč

C) Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner

Správná odpověď: C) Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner


Kdy a kde se konal první všesokolský slet?

A) 1832 na zámku v Děčíně

B) 1882 na Střeleckém ostrově v Praze

C) 1884 v údolí Oetz v Rakousku

Správná odpověď: B) 1882 na Střeleckém ostrově v Praze


Jak zní sokolský pozdrav?

A) Ahoj!

B) Nazdař Bůh!

C) Nazdar!

Správná odpověď: C) Nazdar!


Jak zní hlavní sokolské heslo?

A) Tužme se!

B) Zisk a sláva!

C) ASDFG!

Správná odpověď: A) Tužme se!


Co je to Tyršův dům?

A) Rodný dům Miroslava Tyrše v Děčíně

B) Rodinná hrobka Tyršova na Olšanech

C) Sídlo České obce sokolské v Praze

Správná odpověď: C) Sídlo České obce sokolské v Praze


Co znamená zkratka ČOS?

A) Česká obec sokolská

B) Český obchodní spolek

C) Český obecní spolek

Správná odpověď: A) Česká obec sokolská