Dorost

Věková kategorie: cvičení je vhodné pro dorostence od 14 do 18 let

Cvičení je zaměřeno na všestranný rozvoj pohybových dovedností s využitím základního tělocvičného náčiní a nářadí. (všeobecná gymnastika, atletika, míčové hry, kondiční cvičení, posilování). Jedním z cílů hodin je také průběžná příprava na závody v sokolské všestrannosti.

Kdy cvičíme
Cvičení probíhá v pravidelných hodinách každý čtvrtek od 19:00 do 20:00 hodin

Cvičitelé
Jan Landík

Kontakt: sokolprosek@seznam.cz

Zápisy do oddílu: dle volné kapacity v měsíci září a lednu