Gymnastika žáci

Věková kategorie: pro chlapce od 6 – 18 let

Cvičení je určeno pro chlapce od 6 do 18 let, kteří by se chtěli zdokonalit v pohybových dovednostech, zejména v nářaďové gymnastice (kruhy, hrazda, bradla, přeskok) a akrobacii (kotouly, přemety, salta). Součástí cvičení je příprava na závody ve sportovní gymnastice a všestrannosti (atletika, gymnastika, šplh, plavání) s možným postupem do republikového finále.

Kdy cvičíme
Cvičení probíhá v pravidelných hodinách každé úterý od 18:00 do 19:30 hodin.

Příprava na závody probíhá též ve vybrané pátky od 17:00 do 19:30 hodin.

Cvičitelé
Michal Petrů, Antonín Kuneš, Kamila Petrů

Kontakt: sokolprosek@seznam.cz

Zápisy do oddílu: dle volné kapacity v měsíci září a lednu