NÁMOŘNÍ DĚTSKÝ DEN

Vážení rodiče, milé děti,
ve středu 2.6.2021 od 16-20h Vás zveme k nám do sokolovny T.J. Sokol Prosek na akci NÁMOŘNÍ DĚTSKÝ DEN.

V celém areálu sokolovny včetně malého a velkého sálu pro Vás budou připraveny zábavná samoobslužná stanoviště s námořní tématikou, soutěže, kreativní dílničky, pirátský poklad a táborák.

S sebou čestné prohlášení o bezinfekčnosti, přezůvky, buřty na opékání, pečivo, pití a tématické oblečení 🙂

Provoz sokolovny znovu otevřen v omezeném režimu

Na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví je možné od pondělí 24.5.2021 otevřít vnitřní prostory sokolovny T. J. Sokol Prosek s následujícími podmínkami: na vnitřních sportovištích může být najednou až 30 sportovců ve skupinách maximálně po 12 osobách. Na jednoho cvičence musí připadat alespoň 15m2 plochy sportoviště. Nutností je též splnění následujících podmínek :

– cvičenec absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test (antigenní test) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem (na certifikovaném odběrovém místě, ve škole nebo v práci)

– cvičenec podstoupil preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem

– cvičenci byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19

– cvičenec prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19

Aktuální čestná prohlášení ke stažení najdete na našich webových stránkách. 

Aktualizovaný formulář čestného prohlášení

Zahájení cvičení oddílů všestrannosti uvnitř sokolovny

Vážení členové, milí rodiče, milé děti,
v souvislosti s postupným rozvolňováním protiepidemiologických opatření pro Vás opět otevíráme cvičení všestrannosti uvnitř sokolovny. Cvičení může probíhat bez roušek, ale s podmínkou odevzdání písemného prohlášení rodiče, že bylo dítě testováno na virové onemocnění COVID-19 a nemá žádné příznaky infekčního onemocnění. V případě cvičení Rodičů a dětí, kde dítě nechodí do školky nebo do jiného kolektivu, stačí antigenní test dospělého doprovodu. Formulář čestného prohlášení přikládáme v příloze. Vyplňte prosím a odevzdejte před každou cvičební hodinou. Dle nařízení vlády musí být formuláře čestného prohlášení uchovávány po dobu 30 dní pro případnou kontrolu ze strany hygienické stanice.
Oddílové příspěvky na toto pololetí vybírat nebudeme, ovšem je třeba uhradit roční členskou známku ČOS za rok 2021 ve výši 200,- Kč (děti do 18 let, senioři) a 500,- Kč (dospělí od 18-65 let), která zahrnuje pojištění, bez kterého nelze zahájit cvičení. Známka platí i do druhého pololetí 2021. Roční členskou známku uhraďte prosím zvlášť za každého člena na náš bankovní účet č.ú. 241618389/0800, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo člena a do zprávy pro příjemce nezapomeňte napsat, že se jedná o roční členskou známku ČOS a jméno a příjmení člena. Potvrzení z Vaší banky o úhradě ukažte prosím cvičiteli před první cvičební hodinou. Věříme, že tyto administrativní záležitosti Vás neodradí od skupinového cvičení, a že společně vytvoříme bezpečné místo, kde se děti nebudou bát setkávat a mohou během cvičení plně rozvíjet i své sociální dovednosti.
Těšíme se na Vás
Cvičitelé T.J. Sokol Prosek

Rozvrh cvičebních hodin:
Po – 17:00 – 18:00h – Gymnastika mladší žákyně
Po – 18:00 – 19:00h – Gymnastika starší žákyně
Út – 18:00 – 19:30h – Gymnastika žáci
St – 09:30 – 10:30h – Rodiče a děti dopolední
St – 15:45 – 16:45h – Rodiče a děti odpolední
St – 17:00 – 18:00h – Předškolní děti
St – 18:00 – 19:00h – Mladší žactvo
St – 19:00 – 20:00h – Starší žactvo
Čt – 18:00 – 19:00h – Gymnastika žactvo smíšené
Čt – 19:00 – 20:00h – Dorost

Aktualizovaný formulář čestného prohlášení