Starší žactvo

Věková kategorie: cvičení staršího žactva je vhodné pro školáky od 11 do 14 let

Cvičení je zaměřeno na všestranný rozvoj pohybových dovedností s využitím základního tělocvičného náčiní a nářadí. (všeobecná gymnastika, atletika, míčové hry). Jedním z cílů hodin je také průběžná příprava na závody v sokolské všestrannosti.

Kdy cvičíme
Cvičení probíhá v pravidelných hodinách každou středu od 19:00 do 20:00 hodin

Cvičitelé
Jan Landík, Vladislav Kejha

Kontakt: sokolprosek@seznam.cz

Zápisy do oddílu: dle volné kapacity v měsíci září a lednu