Soutěž sportovní všestrannosti

je soutěží jednotlivců, v kategorii mladšího žactva i soutěží družstev. Jejím obsahem jsou závody ve sportovní gymnastice, šplhu (kromě předškolních dětí, dorostenek a žen), atletice a plavání (kromě předškolních dětí). Soutěž je postupová, končí přeborem ČOS (mimo předškolních dětí). Až po přebor župy se může pořádat jako soutěž otevřená i pro členy OS ČOS nebo členy jiných sportovních organizací, registrované ve sportovních svazech. Přeboru ČOS (finále soutěže sokolské všestrannosti) se mohou zúčastnit pouze závodníci oddílů všestrannosti T. J. Sokol. V přeboru ČOS není povolena účast závodníků registrovaných ve sportovních svazech atletiky, sportovní gymnastiky a plavání.


Sestavy sportovní gymnastiky mužských složek aktualizované k 1 .9. 2017

Dodatek č. 1 SG mužských složek


Sestavy sportovní gymnastiky ženských složek aktualizované k 19. 9. 2013

Dodatek č. 1 SG ženských složek