Předškolní děti

Věková kategorie: pro děti od 5 do 7 let – před zahájením školní docházky a věku nejmladšího žactva

Cvičení je zaměřeno zejména na všestranný rozvoj pohybových dovedností s využitím základního tělocvičného nářadí, netradičního i tradičního náčiní a her. Jsou zahrnuty i hry kolektivní pro posilování sociálního chování, sebepoznání a vztahu v kolektivu. Jedním z cílů hodin je také průběžná příprava na závody v sokolské všestrannosti. Pravidelně v dubnu probíhají závody v gymnastice a v červnu v atletice.

Kdy cvičíme
Cvičení probíhá v pravidelných hodinách každou středu od 17:00 do 18:00 hodin

Cvičitelé
Ivana Nečesaná, Vladislav Kejha

Kontakt: sokolprosek@seznam.cz

Zápisy do oddílu: dle volné kapacity v měsíci září a lednu