Turistický oddíl Rokytka

Věková kategorie: určeno pro všechny zájemce z řad členů Tělocvičné jednoty Sokol Prosek (děti mladší 6 let pouze v doprovodu rodičů)

Turistický oddíl Rokytka je otevřen všem členům bez rozdílu věku. Náplní naší činnosti jsou pravidelné víkendové akce, které jsou zaměřeny na poznávání přírodních krás povodí toku Rokytky a pátrání po kulturních památkách, historických souvislostech a zajímavostech.
Snažíme se o to, aby si naši členové vytvořily kladný vztah k přírodě a historii svého domova.

Vyrážíme pěšky, na kole i vlakem. Během výpravy hrajeme hry, kvízy, poznávačky, vzděláváme se v turistických dovednostech. Fotografujeme, pozorujeme přírodu, sbíráme vzorky do herbáře, sledujeme průtok a výšku hladiny toku, kvalitu vody, břehové porosty, vedeme deník. Pátráme po památkách, srovnáváme historické zmínky v literatuře s dnešní mapou. Hledáme skutečné poklady!

Cvičitelé
Kamila Petrů, Ivana Nečesaná, Honza Landík

Kontakt: sokolprosek@seznam.cz

Zápisy do oddílu: dle volné kapacity po celý rok