Ubytovací kniha sokolské chaty v Rokytnici nad Jizerou

Adresa ubytovacího zařízení: Dolní Rokytnice č.p. 45, Rokytnice nad Jizerou, PSČ 512 44

Ubytovatel:
Tělocvičná jednota Sokol Prosek

Na Proseku 6/15, 190 00 Praha 9

IČ: 00203823

Číslo bankovního účtu: 19-241618389/0800

E-mail: sokolprosek@seznam.cz

www.sokolprosek.cz

Objednatel:

"Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely vedení evidenční knihy sokolské chaty v Rokytnici nad Jizerou v souladu s § 3g zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění."

"Vložte prosím vyplněnou smlouvu o ubytování."
Vzor smlouvy ke stažení:
Smlouva o ubytování ve formátu.pdf
Smlouva o ubytování ve formátu.docx

Sečtěte prosím počet osobonocí za všechny dospělé osoby nad 18 let
Aktivní člen lyžařského oddílu T.J. Sokol Prosek má nárok na 20% slevu z pobytu.
Sečtěte prosím počet osobonocí za všechny děti do 18 let s nárokem na lůžko
Aktivní člen lyžařského oddílu T.J. Sokol Prosek má nárok na 20% slevu z pobytu.
"Celkový počet osobonocí dospělých osob nad 18 let, které uplatňují nárok na osvobození od místního poplatku z pobytu obci na základě § 3b zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění. Do poznámky pak uveďte důvod osvobození od místního poplatku. Nárok na osvobození od místního poplatku je třeba mít sjednán předem ve smlouvě o ubytování s uvedením konkrétního důvodu osvobození s odkazem na příslušný paragraf zákona. "

Cena za ubytování:

Cena za ubytování včetně 20% slevy pro členy lyžařského oddílu T.J. Sokol Prosek

Místní poplatek z pobytu obci:

Dospělí nad 18 let 25 Kč osoba/noc (Ve smyslu obecně závazné vyhlášky města Rokytnice nad Jizerou č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu)

Cena celkem:


Seznam ubytovaných osob:

Vyplňte prosím seznam skutečně ubytovaných osob, na základě kterého Vám bude vystavena faktura za pobyt. V případě více než 5 osob vložte prosím vždy externí soubor se seznamem osob, v případě menšího počtu osob než 5 můžete též vyplnit a zaslat vzorovou externí tabulku s výpočtem v Excelu nebo pokračujte ve vyplnění osobních údajů ubytovaných osob ve formuláři níže.

"V případě více než 5 ubytovaných osob, vložte prosím vždy externí soubor s vyplněnou tabulkou."
Vzor tabulky ke stažení:
Seznam ubytovaných osob s výpočtem ve formátu.xlsx

Osobní údaje ubytované osoby č.1:

"Vyplňte pouze v případě, pokud se adresa trvalého pobytu liší od fakturační adresy objednatele pobytu."
"Vyplňte pouze v případě, pokud je datum příjezdu - odjezdu této osoby jiný než v objednávce pobytu. Např. dřívější odjezd z důvodu nemoci apod."
"Zaškrtněte pouze v případě, že se jedná o aktivního člena lyžařského oddílu T.J. Sokol Prosek."
"Zaškrtněte pouze v případě dospělé osoby nad 18 let, která uplatňuje nárok na osvobození od místního poplatku z pobytu obci na základě § 3b zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění. "

Osobní údaje ubytované osoby č.2:

"Vyplňte pouze v případě, pokud se adresa trvalého pobytu liší od fakturační adresy objednatele pobytu."
"Vyplňte pouze v případě, pokud je datum příjezdu - odjezdu této osoby jiný než v objednávce pobytu. Např. dřívější odjezd z důvodu nemoci apod."
"Zaškrtněte pouze v případě, že se jedná o aktivního člena lyžařského oddílu T.J. Sokol Prosek."
"Zaškrtněte pouze v případě dospělé osoby nad 18 let, která uplatňuje nárok na osvobození od místního poplatku z pobytu obci na základě § 3b zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění. "

Osobní údaje ubytované osoby č.3:

"Vyplňte pouze v případě, pokud se adresa trvalého pobytu liší od fakturační adresy objednatele pobytu."
"Vyplňte pouze v případě, pokud je datum příjezdu - odjezdu této osoby jiný než v objednávce pobytu. Např. dřívější odjezd z důvodu nemoci apod."
"Zaškrtněte pouze v případě, že se jedná o aktivního člena lyžařského oddílu T.J. Sokol Prosek."
"Zaškrtněte pouze v případě dospělé osoby nad 18 let, která uplatňuje nárok na osvobození od místního poplatku z pobytu obci na základě § 3b zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění. "

Osobní údaje ubytované osoby č.4:

"Vyplňte pouze v případě, pokud se adresa trvalého pobytu liší od fakturační adresy objednatele pobytu."
"Vyplňte pouze v případě, pokud je datum příjezdu - odjezdu této osoby jiný než v objednávce pobytu. Např. dřívější odjezd z důvodu nemoci apod."
"Zaškrtněte pouze v případě, že se jedná o aktivního člena lyžařského oddílu T.J. Sokol Prosek."
"Zaškrtněte pouze v případě dospělé osoby nad 18 let, která uplatňuje nárok na osvobození od místního poplatku z pobytu obci na základě § 3b zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění. "

Osobní údaje ubytované osoby č.5:

"Vyplňte pouze v případě, pokud se adresa trvalého pobytu liší od fakturační adresy objednatele pobytu."
"Vyplňte pouze v případě, pokud je datum příjezdu - odjezdu této osoby jiný než v objednávce pobytu. Např. dřívější odjezd z důvodu nemoci apod."
"Zaškrtněte pouze v případě, že se jedná o aktivního člena lyžařského oddílu T.J. Sokol Prosek."
"Zaškrtněte pouze v případě dospělé osoby nad 18 let, která uplatňuje nárok na osvobození od místního poplatku z pobytu obci na základě § 3b zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění. "