Pozvánka na Valnou hromadu 4.4.2024

Tělocvičná jednota Sokol Prosek

Vás zve

na VALNOU HROMADU,

která se bude konat ve čtvrtek 4. dubna 2024 od 19:00 hodin

v sokolovně Na Proseku 6/15, 190 00 Praha 9

Pořad jednání:

1. Zahájení a volba komisí
2. Zpráva starostky
3. Zpráva hospodářky
4. Zpráva kontrolní komise
5. Zprávy z oddílů
6. Rozprava a volné návrhy
7. Usnesení valné hromady

V Praze dne 6.2.2024