Pozvánka na Valnou hromadu – mimořádná volební 4.4.2024

Tělocvičná jednota Sokol Prosek

Vás zve

na VALNOU HROMADU – mimořádná volební,

která se bude konat ve čtvrtek 4. dubna 2024 od 19:00 hodin

v sokolovně Na Proseku 6/15, 190 00 Praha 9

Pořad jednání:

1. Zahájení a volba komisí
2. Zpráva starostky
3. Zpráva hospodářky
4. Zpráva kontrolní komise
5. Zprávy z oddílů
6. Volba nového starosty, místostarosty a delegátů valné hromady
župy
7. Rozprava a volné návrhy
8. Usnesení valné hromady